Тейлөө үчүн иштебей калды (2-ката)

Учурда жаңыртуу жүрүп жатат... Жакында кайтып келиңиз...

WHMCS\Exception\Application\InstallationVersionMisMatch: Маалымат базасынын '8.6.1-release.1' версиясы /home/vdopanel/public_html/my/vendor/whmcs/whmcs-foundation ичиндеги '8.4.1-release.1' файл версиясына дал келбейт /lib/Application/ApplicationServiceProvider.php:0
Стек изи:
#0 /home/vdopanel/public_html/my/init.php(0): WHMCS\Application\ApplicationServiceProvider::checkVersion()
№1 /home/vdopanel/public_html/my/submitticket.php(0): белгисиз()
№2 {негизги}